Till innehåll på sidan

Vision

Sturebyskolans värdegrund

I samband med tidigare elev och personalarbete kring Sturebyskolans värdegrund, har följande uttryck lyfts fram och tycks vara en genomgående grund för skolans arbete:

• Kunskap
• Engagemang
• Trygghet
• Glädje
• Respekt
• Ordning och reda
• Tydlighet

Genom dessa nyckelord och deras betydelse försöker vi bygga hela vår verksamhet, och alltid försöka utvecklas.

Skolledningen har arbetat fram Sturebyskolans vision. Personal och elever har varit delaktiga i arbetet med att fram Sturebyskolans slogan och ledord.

Sturebyskolans Vision
Inspirerande lärande i en trygg miljö
Sturebyskolan ska ge:
• elever en hög kunskapsnivå i en trygg skolmiljö
• verktyg för fortsatt lärande
• självtillit och social kompetens
• tydligt ledarskap
• goda vanor för en hälsosam och sund livsstil
 

Sturebyskolans ledord
• Leda
• Lära
• Inspirerar

Sturebyskolans slogan
Sturebyskolan – en klass för sig

Dela:
Kategorier: