Till innehåll på sidan

VFU/lärarutbildning

 

Sturebyskolan är, sedan ht-12, övningsskola. Detta innebär att skolan har en ett särskilt utbyggt samarbete med Stockholms universitet och ingår i ett nätverk av övningsskolor, som leder utvecklingen av den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen. Som övningsskola tar Sturebyskolan ett särskilt ansvar för att ta emot många studenter och utveckla kvalitén, genom att kontinuerligt arbeta med rutiner och metoder för mottagande och handledning av studenter.

Skolan arbetar för att inte bara de enskilda handledarna, som är kopplade till studenter, utan hela organisationen skall stödja utbildningen av nya lärare. För närvarande är 39 st. studenter kopplade till Sturebyskolan – och antalet växer. Enligt de utvärderingar som gjorts på Stockholms universitet är studenterna nöjda med hur de har blivit bemötta och handledda på skolan.

Dela: