Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Antal: 9

 • Skolhälsovården

  Skolhälsovården tar över efter barnhälsovården när ditt barn börjar skolan. Skolhälsovården följer barnens hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsokontroller och vaccinationer.

 • Elevhälsa

  Nya sidor och nytt uppdrag för elevhälsan

  Nu har vi byggt ut informationen kring elevhälsa och anpassat den till elever och deras vårdnadshavare. Att arbeta förebyggande och underlätta för eleverna att nå skolans mål och utvecklas är elevhälsans uppdrag.

   

 • Elevinflytande

  Här kan du läsa om skolans elevråd genom du väljer de olika menyvalen till höger.

 • Om skolan

  Sturebyskolans värdegrund

  I samband med tidigare elev och personalarbete kring Sturebyskolans värdegrund, har följande uttryck lyfts fram och tycks vara en genomgående grund för skolans arbete: