Till innehåll på sidan

Fritidsverksamhet

Antal: 2

 • Fritidshem F-3

  Öppethållande på fritids ( Torpet/Ladan/Grodan/Ekbacken ):

   

  Kl. 06.30-07.30 Ekbacken öppning

  Kl.07.30-17.00 Respektive enhet är öppen

  Kl. 17.00-18.00 Ekbacken stängning

   

  Kategorier:
 • Mellanstadiefritids

  Skutan

  Skutan är Sturebyskolans fritidsverksamhet för mellanstadieelever (åk 4-6) och bedrivs av Stureby Elev- och föräldraförening.  

  Kategorier: