Elevråd

Antal: 2

  • Klassråd

    Klassråd hålls regelbundet av skolans klasser. Där diskuteras bland annat trivsel på skolan och i klassen. Vid klassråden tas även frågor upp som ska skickas vidare till elevrådet.

    Kategorier:
  • Elevråd

    På Sturebyskolan har vi delat upp elevråden i tre grupper som bestar av Elevråd 1-3, Elevråd 4-6 och Elevrådet 7-9 och dessa elevråd träffas en gång per månad. Ordförande är en elev från varj årkurs och sekreterare läraren Anja Anrén.

    Kategorier: