Sturebyskolans kvalitetsarbete

Här följer ett utdrag ur dokumentet du finner i länken till höger.

- - - -

Skolan har sex lärare som under två år har genomfört studier i Utbildnings- förvaltningens ämnesdidaktiska forsknings och utvecklingsskolor. Från Sturebyskolan var följande ämnen representerade: Matematik (Ma), Svenska (Sv), Naturvetenskap (NO) och Samhällsorienterade ämnen (SO). Utbildningen avslutades under vårterminen 2012. Ett ämnesdidaktiskt område, No, kommer dock att fortsätta under kommande läsår i ett samarbete med Stockholms Universitet.

- - - -

Skolan fortsätter att fokusera på utveckling av svensk- och matematik -undervisningen, bland annat genom fortsatt arbete med genrepedagogik.
 

För närvarande för vi diskussioner att gemensamt enas kring en didaktisk plattform som ska genomsyras av genrepedagogiken och organiserade syften. Dessa två ligger varandra nära rent didaktiskt och pedagogiskt och utgår i mångt och mycket från utvecklingsarbetet som våra tidigare ämnesdidaktiker utvecklade.

- - - -

Följande punkter är kärnan i Sturebyskolans verksamhet.
• Trygga elever
• Arbetsro
• Nöjda medarbetare
• Högt meritvärde

- - - -

Du kan läsa om mer i dokumentet som du finner i länken till höger.

Dela: