Spetsutbildning inom matematik

Spetsutbildning inom matematik

Sedan höstterminen 2014 erbjuder Sturebyskolan även spetsutbildning inom matematik, där elever som har ett särskilt intresse för matematik har möjlighet att söka. Inriktningen poängterar ett särskilt intresse för att tillsammans med andra elever diskutera matematiska problemlösningar. Fokus ligger på att eleven utmanas i sitt matematiska tänkande och dess förmåga att lösa problem.

Villkoret för antagning till Sturebyskolans spetsutbildning i matematik är att elever erhållit minst betyget E i matematik från åk 6.

Det prov de sökande eleverna kommer att genomföra kommer att bestå av ett par större uppgifter där utgångspunkten för vår bedömning kommer att vara;
a) val av relevant metod och strategi i matematik
b) kommunikation av proceduren (symbolspråk, begreppsanvändning, följsamhet av resonemang etc) i matematik och
c) kvaliteten av analyser och reflektioner kring resultat i matematik.

Urvalet kommer att göras med utgångspunkt från;
1) Resultat på provet
2) Förmågan att resonera och reflektera kring den matematiska lösningen
Om flera elever har samma resultat på provet, och vi inte kan bereda plats till samtliga, kommer urvalet att göras utifrån elevens förmåga att resonera och reflektera i ämnet matematik.

Sturebyskolan kommer att kunna erbjuda 20 platser till spetsutbildning.

Dela: