Till innehåll på sidan

Skolhälsovården

Skolhälsovården tar över efter barnhälsovården när ditt barn börjar skolan. Skolhälsovården följer barnens hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsokontroller och vaccinationer. Dessutom arbetar skolhälsovården för barn med olika sjukdomar, funktionshinder eller inlärningssvårigheter där skolhälsovårdens insatser behövs för att kunna anpassa skolsituationen.

 

Skolhälsovården utför enklare sjukvård men måste ofta hänvisa till landstingets sjukvård.

Här nedan ser du vilka insatser som skolhälsovården genomför genom skolåren. 

Förskoleklass

En hälsodeklaration från vårdnadshavaren och tidigare hälsoundersökningar gjorda på BVC ligger till grund för vår planering.
Skolsköterskan kontrollerar barnets längd- och viktutveckling.
Barn och vårdnadshavare träffar sedan skolläkaren.
Vaccinationer ses över och kompletteras vid behov så att barnet får ett fullgott vaccinationsskydd.
Barn som är födda från år 2002 vaccineras mot mässling-påssjuka-röda hund.

Förutom hälsoundersökningen är det viktigt att prata om hur barnet har det i skolan. Skolsköterskan tar därför in lärarens bedömning av hur den första tiden i skolan har fungerat.

Skolår 1

Skolsköterskan kontrollerar syn, särskild hörselsköterska kontrollerar hörseln.

Skolår 2

Skolsköterskan kontrollerar längd- och viktutvecklingen.

Skolår 4

En hälsodeklaration tas in från vårdnadshavaren.
Skolsköterskan kontrollerar längd- och viktutvecklingen, syn och rygg.
Eleven gör en egen hälsoprofil och har ett hälsosamtal med skolsköterskan.
Elever som är födda före år 2002 vaccineras mot difteri-stelkramp-kikhosta.

Skolår 6

Skolsköterskan kontrollerar längd- och viktutvecklingen och rygg.
Elever som är födda före år 2002 vaccineras mot mässling-påssjuka-röda hund.

Skolår 8

En hälsodeklaration tas in från vårdnadshavaren.
Skolsköterskan kontrollerar längd- och viktutvecklingen, syn och rygg.
Eleven gör en egen hälsoprofil och har ett hälsosamtal med skolsköterskan.
Tonårens frågor och frågor kring utbildning och yrkesval står i fokus.

 

Vill du veta mer?

Ta gärna kontakt med skolhälsovården. Skolsköterskan når du på din skola. Kontakt med skolläkaren förmedlas av skolsköterskan.

 

 

Dela:
Kategorier: