Till innehåll på sidan

Samarbeten

Idéskola i naturvetenskap

Utbildningsförvaltningen i Stockholm har utsett Sturebyskolan till idéskola i naturvetenskap. Syftet är att utveckla ämnesdidaktiken inom naturvetenskap samt att sprida goda exempel och erfarenheter till andra skolor.

Idéskola i naturvetenskap är ett 3-årigt utvecklingsprojekt i samverkan mellan grundskoleavdelningen, enheten för strategiskt utvecklingsstöd och Stockholms Universitet, Institutionen för naturvetenskapsämnenas didaktik och Sturebyskolan.

 

Skapande skola åk 4-9

Skapande skola är regeringens satsning för att stimulera arbetet med kultur i skolan samt att på lång sikt fungera som en stimulans för skolornas arbete med estetiska lärprocesser för att nå ökad måluppfyllelse.

Sturebyskolan har beviljats medel från Utbildningsförvaltningen för att bedriva kulturverksamhet i skolan (åk 4-9).

 

Genrepedagogik och matematik

2 lärare från Sturebyskolan har deltagit i utbildningsförvaltningens satsning i att utveckla språket inom matematik. Syftet är också att pröva om genrepedagogiken påverkar elevernas resultat i matematik.

 

Inspirationsplatser

Sturebyskolan har 4 inspirationsplatser på Utbildningsförvaltningens hemsida Pedagog Stockholm. Syftet med Inspirationsplatserna är att sprida goda exempel till andra skolor samt att lärare ska kunna lära av varandra.

Sturebyskolan har följande Inspirationsplatser: Projektbaserad undervisning i no, Bedömningsmatriser i idrott och hälsa samt Kreativa valet och Teaterprojektet.

Dela:
Kategorier: