Till innehåll på sidan

Resursteamet

Resursteamets mål är att varje elev skall uppnå de nationella målen utifrån var och ens förutsättningar och behov.

Vi arbetar aktivt med pedagogisk handledning för såväl elever som personal.

I resursteamets förebyggande arbete ingår kontinuerlig screening av skolans elever.

Resursteamet har också en samordnande funktion kring elever i behov av särskilt stöd.

 

År F-3 (16 klasser + studioverksamhet)

Namn                                  Utbildning

Anna Osaeus                      specialpedagog                   fr mars 2017

Anna Råsmark Spärlin        specialpedagog                   fr mars 2017

Annika Winberg                  specialpedagog

Anette Östberg                   specialpedagog/speciallärare

 

År 4-6 (12 klasser + studioverksamhet)

Namn                                 Utbildning

Ulrika Durlind                     specialpedagog

Stefan Gissle                     specialpedagog

Lena Ledin                         speciallärare                                      

 

Åk 7-9 (12 klasser + studioverksamhet)

Namn                                  Utbildning

Susanne Olsson                 speciallärare

Dennis Serwadda               förstelärare Specialpedagogik

 

Kontaktuppgifter till ovanstående hittar du under kontaktuppgifter.

Utöver specialpedagoger/speciallärare har vissa lärare på samtliga stadier resurstid för stöd till enskilda elever eller i studioverksamheten.

 

Dela:
Kategorier: