Till innehåll på sidan

Resursteamet

Resursteamet

Resursteamets mål är att varje elev skall uppnå de nationella målen utifrån var och ens förutsättningar och behov.

Vi arbetar aktivt med pedagogisk handledning för såväl elever som personal.

I resursteamets förebyggande arbete ingår kontinuerlig screening av skolans elever.

Resursteamet har också en samordnande funktion kring elever i behov av särskilt stöd.

 

År F-3 (16 klasser + studioverksamhet)

Namn                                  Utbildning

Anna Osaeus                      specialpedagog                  

Anna Råsmark Spärlin        specialpedagog                  

Annika Winberg                  specialpedagog

Anette Östberg                   specialpedagog/speciallärare

 

År 4-6 (12 klasser + studioverksamhet)

Namn                                 Utbildning

Stefan Gissle                     specialpedagog

                                    

 

Åk 7-9 (12 klasser + studioverksamhet)

Namn                                  Utbildning

Susanne Olsson                 speciallärare

Anna-Carin Lindskog        speciallärare

 

Kontaktuppgifter till ovanstående hittar du under kontaktuppgifter.

Utöver specialpedagoger/speciallärare har vissa lärare på samtliga stadier resurstid för stöd till enskilda elever eller i studioverksamheten.

 

Dela:
Kategorier: