Resursteamet

Resursteamets mål är att varje elev skall uppnå de nationella målen utifrån var och ens förutsättningar och behov.

Vi arbetar aktivt med pedagogisk handledning för såväl elever som personal.

I resursteamets förebyggande arbete ingår kontinuerlig screening av skolans elever.

Resursteamet har också en samordnande funktion kring elever i behov av särskilt stöd.

 

År F-3 (16 klasser + studioverksamhet)

Namn                                  Utbildning

Anna Osaeus                      specialpedagog                   fr mars 2017

Anna Råsmark Spärlin        specialpedagog                   fr mars 2017

Annika Winberg                  specialpedagog

Anette Östberg                   specialpedagog/speciallärare

 

År 4-6 (12 klasser + studioverksamhet)

Namn                                 Utbildning

Ulrika Durlind                     specialpedagog

Stefan Gissle                     specialpedagog

Lena Ledin                         speciallärare                                      

 

Åk 7-9 (12 klasser + studioverksamhet)

Namn                                  Utbildning

Susanne Olsson                 speciallärare

Dennis Serwadda               förstelärare Specialpedagogik

 

Kontaktuppgifter till ovanstående hittar du under kontaktuppgifter.

Utöver specialpedagoger/speciallärare har vissa lärare på samtliga stadier resurstid för stöd till enskilda elever eller i studioverksamheten.

 

Dela:
Kategorier: