Prov

Nationella prov under läsåret 2017/2018

För mer information om de nationella proven gällande betyg och bedöming, klicka här.

Årskurs 3

Nationella proven i matematik och svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 ska genomföras i skolor under perioden

12 mars – 18 maj 2018 (vecka 11-20)

 

Årskurs 6

Svenska, Svenska som andraspråk  A, 6 nov - 15 dec 2017, 60-80 min, helklass + 30 min* /grupp om 3 elever

Svenska, Svenska som andraspråk B1+C1, tis 6 feb 2018,  80 + 70 min*

Svenska, Svenska som andraspråk B2+C2, tor 8 feb 2018, 80 + 60 min*

 

Matematik A, 6 nov - 15 dec 2017 ca 30 min/grupp om 3-4 elever

Matematik B+C, tis 10 apr 2018, delprov B: 40-60 min, delprov C: 60-80 min

Matematik D+E, tor 12 apr 2018, delprov D: 60-80 min, delprov E: 40-60 min

 

* 5-10 min för instruktioner tillkommer

 

 

Årskurs 9

Svenska, Svenska som andraspråk A,  6 nov - 15 dec 2017 110 min/grupp om 3-5 elever, varav 30-60 min är förberedelsetid

Svenska, Svenska som andraspråk B, tis 13 mars 2018 45-60 minuter + 140 min*

Svenska, Svenska som andraspråk C, 11 to 15 mars 2018 200 min*

 

Biologi/ Fysik/ Kemi A1+A2+A3, on 11 april 2018, 75 min + rekommenderad rast + 45 min + rekommenderad rast + 30 min*

Biologi/ Fysik/ Kemi B från v. 11 icke tidsbunden 30 + 30 min*

 

Geografi/ Historia/ Religionskunskap/ Samhällskunskap A, on 18 april 2018 120 min*

Geografi/ Historia/ Religionskunskap/ Samhällskunskap B, fr 20 april 2018 120 min*

 

Engelska A, 6 nov - 15 dec 2017 15-25 min* per elevpar/grupp om tre

Engelska B, ti 24 april 2018 90 min* + 50 min* (reading resp. listening)

Engelska C, to 26 april 2018 80 min*

 

Matematik A, 6 nov - 15 dec 2017 ca. 30 min (varje grupp får den tid den behöver)

Matematik B+C, må 7 maj 2018 80 min

Matematik D, on 9 maj 2018 100 min

 

* 5-10 min för instruktioner tillkommer

 

Dela:
Kategorier: