Till innehåll på sidan

Prov

Nationella prov under läsåret 2018/2019

För mer information om de nationella proven gällande betyg och bedöming, klicka här.

Årskurs 3

Nationella proven i matematik och svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 ska genomföras i skolor under perioden

11 mars – 17 maj 2019 (vecka 11-20)

 

Årskurs 6

Svenska, Svenska som andraspråk  A, 5 nov - 14 dec 2018, 110 min/grupp om 4–5 elever, varav 30-60 min är förberedelsetid

Svenska, Svenska som andraspråk B1+C1, tis 5 feb 2019,  80 + 70 min*

Svenska, Svenska som andraspråk B2+C2, tors 7 feb 2019, 80 + 60 min*

 

Engelska A, 4 nov–13 dec 2019 cirka 15 min per elevpar*

Engelska B, mån 8 apr 2019, 70 min + 45 min*

Engelska C, ons 10 apr 2019, 45 min*

 

Matematik A, 5 nov - 14 dec 2018 ca 30 min/grupp om 3-4 elever

Matematik B+C, mån 6 maj 2019, delprov B: 40-60 min, delprov C: 60-80 min

Matematik D+E, ons 8 maj 2019, delprov D: 60-80 min, delprov E: 40-60 min

 

* 5-10 min för instruktioner tillkommer

 

 

Årskurs 9

Svenska, Svenska som andraspråk A,  5 nov – 14 dec 2018, 110 min/grupp om 3-5 elever, varav 30-60 min är förberedelsetid

Svenska, Svenska som andraspråk B, tis 12 mars 2019, 45-60 minuter + 140 min*

Svenska, Svenska som andraspråk C, tors 14 mars 2019, 200 min*

 

Biologi/ Fysik/ Kemi A1+A2+A3, ons 3 april 2019, 75 min + rekommenderad rast + 45 min + rekommenderad rast + 30 min*

Biologi/ Fysik/ Kemi B från v. 11 icke tidsbunden 30 + 30 min*

 

Geografi/ Historia/ Religionskunskap/ Samhällskunskap A, tis 7 maj 2019, 120 min*

Geografi/ Historia/ Religionskunskap/ Samhällskunskap B, tors 9 maj 2019, 120 min*

 

Engelska A, 5 nov – 14 dec 2018, 15-20 min* per elevpar

Engelska B, tis 9 april 2019, 90 min* + 50 min* (reading resp. listening)

Engelska C, tors 11 april 2019, 80 min*

 

Matematik A, 5 nov – 14 dec 2018 ca. 30 min (varje grupp får den tid den behöver)

Matematik B+C, ons 15 maj 2019, 80 min*

Matematik D, fre 17 maj 2019, 100 min*

 

* 5-10 min för instruktioner tillkommer

 

 

 

Dela:
Kategorier: