Till innehåll på sidan

Information till elever och vårdnadshavare 17 april

Information till elever och vårdnadshavare 17 april

Läget i skolan blir allt mer normaliserat. Den här veckan har vi haft frånvarosiffror i linje med samma tid förra året. Vi har dock fortfarande elever och anställda som behöver vara hemma på grund av högrisk eller sjukdom men merparten av Styrebys 1170 elever och närmare 200 anställda är här på dagarna. Ledigheten över påsk och det fina vädret tycks ha laddat alla med energi! Nu kör vi! 

Extrainsatt studiedag 30 april
Vi har valt att sätta in en studiedag den 30 april. Detta för att pedagoger och fritids har lagt oerhört mycket tid på anpassningar och vikariat den senaste månaden och behöver tid för planering, samverkan och bedömning. Skolan är därför stängd. Ansökan om jourfritids denna dag lämnas till respektive föreståndare senast torsdagen den 23 april. Länk till anmälan går ut på måndag. 

Lämna barnen utanför skolan
För att minska smittorisk i vår verksamhet vill vi att ni som lämnar barn på skolan gör det utanför skolbyggnaden i högsta möjliga mån. De olika husen kommer ha olika arbetssätt för att ta emot på morgonen och för hämtning på eftermiddagen. 

Fritidsklubben öppen igen
Under ett antal veckor tvingades vi stänga fritidsklubben för att stötta fritidsverksamheten med personal. Från och med denna vecka börjar fritidsklubben ha öppet igen fram till 16:00 alla skoldagar.  

Ingen modersmålsundervisning i skolan
Resterande del av terminen kommer modersmålsundervisningen ske på distans. De som har modersmål på schemat ska ha fått information från sin modersmålslärare om hur detta kommer fungera rent praktiskt. 

Problem på innergårdar kring skolan
Vi har tyvärr fortsatt problem med elever som beter sig illa på innergårdarna runt skolan. Bostadsrätternas uteplatser tillhör inte skolans område och rent principiellt kan vi inte bestämma vem som får befinna sig där. Vi försöker dock prata med eleverna i åk 6-9 om detta. Här behöver vi er föräldrar som stöd. Förtvivlade grannar hör av sig varje vecka nu. Elever röker och slänger fimpar, klottrar, slänger burkar och skräp. Den här veckan ryckte någon upp nyplanterade blommor på ett ställe. Många av de boende är pensionärer och vågar inte säga till. Det är ju såklart ett litet antal elever som gör detta men det är svårt för oss att överblicka. Jag skäms över det här problemet. Inte alls i linje med hur Sturebyskolan är och ska vara. Vi kommer förlägga rastvakter till området framöver men kan ju inte täcka hela området.

Jag vill därför be alla vårdnadshavare i åk 6-9 att prata med era barn. Befinner de sig på innergårdarna runt skolan på skoltid eller efter skoltid? Slänger de skräp? Röker de eller någon kompis? Hur beter man sig mot de boende?

En annorlunda avslutning i år
Det kommer bli en annorlunda skolavslutning i år. Vi ska minimera antalet tillfällen då vi är många på samma plats och inte ha gäster i skolmiljön. Skolavslutningarna kommer genomföras i klassrummen med mentorer och personal. Föräldrar kommer tyvärr inte kunna delta. Vi kommer såklart göra även denna skolavslutning så personlig och stämningsfull men det kommer känns konstigt att inte få önska alla en glad sommar i aulan. 

Vad händer med åk 9?
Det kommer såklart inte gå att genomföra den traditionsenliga avslutningsfesten för elever i åk 9. Det är ju sorgligt på alla sätt. Jag undersöker nu möjligheten att genomföra middagen i matsalen i alla fall med anpassad möblering och skål och fotografering på trappan innan så att de som avslutar sin grundskoleperiod får ett fint avslut i alla fall. Mer info om detta kommer. 

Endast betyg för åk 9 på avslutningen
I år kommer vi endast skriva ut betyg till elever i åk 9 till avslutningsdagen. Övriga elever som får betyg får dessa hemskickade efter skolavslutningen. Detta då betygsadministrationen kräver flera dagar till sitt förfogande och vid rådande omständigheter vill vi ge lärarna möjlighet att undervisa och examinera ända fram till skolavslutning. 

I övrigt känner man att våren har kommit till skolan. Det är ljusare och fler är ute på rasterna. Den här veckan har jag stått i matsalskön och hjälpt de äldre eleverna att praktisera så mycket social distansering man kan få till just där och då. Det är positiv stämning bland eleverna just nu och många roliga samtal. Kul att vara på jobbet helt enkelt!

 

Trevlig helg!

Martin Widholm
Rektor

Dela:
Kategorier: