Information till elever och vårdnadshavare på Sturebyskolan

Information till elever och vårdnadshavare på Sturebyskolan

I dag drog en ny verksamhetsvecka i gång på skolan och vardagen rullar på mer eller mindre som vanligt. Vi har i dag 15% sjukanmälda elever på skolan och 18% frånvaro i personalen. En fortsatt märkbar men hanterbar situation alltså. På skolan gör vi anpassningar för att minska risken för lokal smittspridning. Bland annat minskar vi antalet möten (både interna och externa) till ett minimum och vi anpassar i matsalen genom att öppna en utgång till för att förbättra flöden och minska trängsel. Vi har inte valt att ta bort självservering i matsalen då det i dag saknas belägg för att det bidrar till smittspridning.

Digitalt skolarbete
Skolans inställning är fortfarande att alla barn som är friska ska vara i skolan. Är man sjuk så följer man undervisningens teman hemifrån. Följande riktlinjer gäller för elever och arbete hemma:

Åk 7-9
Lärare i samtliga ämnen lägger veckoplaneringar per ämne i klassanteckningsboken/ OneNote från och med denna vecka. Elever deltar interaktivt på lektionstid i den utsträckning undervisande lärare efterfrågar detta. Det är viktigt att samtliga elever på högstadiet har tillgång till och använder sin skolmail.

Åk F-6:
På mellanstadiet och lågstadiet kommer planeringar läggas på skolplattformen tillgänglig för vårdnadshavare.   

 

Dessa riktlinjer har som sin utgångspunkt att merparten av våra elever är i skolan varje dag. Vi kommer i skolledningen följa frånvaron noggrant för att se hur vi behöver arbeta runt framför allt årskurs 9 om frånvaron skulle gå upp igen.

Skolan har tagit fram handlingsplaner för olika potentiella scenarion med utgångspunkt i rådande situation. Ett är ett nationellt beslut om skolstängning där omsorg för barn till föräldrar inom samhällskänsliga yrken måste ombesörjas. Detta kommer i sådant fall ske på Sturebyskolan. Ett annat scenario är att skolan i en aggressiv ökning av sjuka inte har nog med personal för att bedriva verksamhet och tvingas gå över till distansundervisning temporärt. I dagsläget finns dock inga indikationer på att någonting sådant kommer inträffa.

 

Många elever har astma och allergisymptom nu när pollensäsongen börjar. Kan de vara i skolan?

Om en elev med känd allergi får symtom i form av rinnande näsa och/eller hosta men inte har feber och/eller ont i halsen rekommenderas eleven som säkerhetsåtgärd stanna hemma och påbörja medicinering med ”allergimedicin”. Om elevens symtom efter ett par dagars medicinering minskar kan eleven återvända till skolan.

Om en elev utan känd allergi får symtom i form av rinnande näsa och/eller hosta och elev och/eller vårdnadshavare misstänker att orsaken är allergi och eleven efter ett par dagars medicinering med ”allergimedicin” förbättras kan eleven återvända till skolan. Om eleven inte förbättras av allergimedicinering eller försämras ska eleven stanna hemma och inte återvända till skolan förrän eleven varit symtomfri i 2 dagar.

 

Anmäl sjukfrånvaro i tid
Vi påminner om att vårdnadshavare måste sjukanmäla i tid. På morgonen vid sjukdomstillfället och gärna i förväg om ditt barn kommer vara borta en längre tid. Vi ser i dag att många frånvaroanmäler mitt på dagen. Antalet frånvarande barn påverkar våra matsbeställningar och vår organisation som helhet. Därför behöver vi informationen så snabbt som möjligt.

 

Nu häller vi ställningarna en några dagar till i väntan på ett välbehövligt påsklov för skolans medarbetare. Till dess önskar vi alla en fin vecka i det ombytliga vädret!

 

Martin Widholm
Rektor

Dela:
Kategorier: