Information till vårdnadshavare och elever på Sturebyskolan vecka 13

Information till vårdnadshavare och elever på Sturebyskolan vecka 13

Vi har i dag måndag inte fått några direktiv om eventuell skolstängning på nationell nivå. I statsministerns tal till nationen i söndags låg fokus på nationell samling och ansvarstagande men också om kommande insatser och utmaningar. Vi vet alltså inte om skolan kommer stänga eller inte.

I dag är 18% av skolans elever sjukanmälda vilket är något färre än i fredags och situationen är fortsatt kännbar men hanterbar för skolan.

Sjukanmäl i tid
Det är viktigt at du som vårdnadshavare sjukanmäler ditt barn i tid. Sjukanmälningarna påverkar antalet elever i klasser och stadier vilket i sin tur påverkar vikarietillsättning, elevhälsans arbete och inte minst skolkökets beställningar. Det är av största vikt att frånvarande elever är sjukanmälda så att vi kan fördela resurser på bästa sätt.

Fritidsklubben fortsatt stängd
Skutan kommer även denna vecka att hålla stängt.  Detta främst för att vi saknar personal i fritidsverksamheten på lågstadiet men också för att minska kontakter mellan elever i så hög grad som möjligt.  I den mån det är möjligt uppskattar vi även om barnen i lågstadiet hämtas så tidigt som möjligt även denna vecka.

Digitala enheter på mellanstadiet
I händelse av skolstängning är det viktigt för oss att veta vilka elever på mellanstadiet som har tillgång till en dator hemma. Vi ber därför vårdnadshavare med elever på mellanstadiet som inte har tillgång till dator i hemmet att maila barnets mentor och informera om detta så att vi kan inventera hur många elever som skulle behöva låna hem en skoldator.

Minimerat antal möten
Tillsvidare kommer vi minimera antalet möten på skolan med extern personal, vårdnadshavare mm och endast hålla de möten som absolut måste genomföras.

Vänta med föräldrabesök i verksamheten
Under rådande situation vill vi minimera sociala kontakter och externa besök i skolan. Därför måste vi er vårdnadshavare att vänta med skolbesök av samma anledning som vi drar ner på antalet sociala möten i allmänhet i samhället just nu.

Nationella prov sannolikt inställda 2020
Med utgångspunkt i medias rapportering under dagen så är det sannolikt att de nationella proven ställs in under hela eller delar av 2020. Detta på grund av Coronas efterverkningar. Betyg sätts såklart ändå i samtliga ämnen.

 

Tills vi nås av annan information är skolan öppen som vanligt och vi hoppas att alla får en fin skolvecka!

 

Martin Widholm

Rektor

Dela:
Kategorier: