Information till vårdnadshavare och elever på Sturebyskolan

Information till vårdnadshavare och elever på Sturebyskolan

Regeringen har beslutat om en ny förordning som möjliggör för olika åtgärder när skolor behöver Ingen skola i kris stänga på grund av coronaviruset och covid-19.    I skrivande stund har vi ingen information om en möjlig nedstängning av grundskoleverksamheten i Sverige eller i Stockholm. Stadens förskolor och grundskolor är fortsatt öppna. Inriktningen är att är man frisk går man till skolan, är man sjuk ska man stanna hemma. Alla med något symtom på luftvägsinfektion, hosta eller feber, ska stanna hemma tills denne är helt symtomfri och ytterligare två dygn därefter. Staden följer noga utvecklingen för att skyndsamt vid behov kunna fatta ett annat beslut. 

Ingen skola i kris
På skolan avslutar vi nu en utmanande verksamhetsvecka med en sjukfrånvaro för både elever och medarbetare på drygt 25%. Detta är ansträngande för oss. Personalen gör en jätteinsats och täcker för varandra för att få verksamheten att rulla. Starka förberedda arbetslag med inarbetade rutiner gör att barnen får bra undervisning även under rådande omständigheter. En utmaning men ingen kris. Vi klarar det här.

Var dag för sig
Med nya riktlinjer och möjligheter från regering, riksdag och förvaltning så tvingas vi ta varje dag för sig. Det kan mycket väl hända att vi får nya direktiv under helgen men fram till dess är eleverna välkomna tillbaka till skolan på måndag.

Trevlig helg!

Martin Widholm

Dela:
Kategorier: