Information om skolans verksamhet och Corona

Information om skolans verksamhet och Corona

I dag känner vi på skolan av situationen kring Corona tydligare. Vi har fler sjukfrånvarande både bland elever och medarbetare. I dag är över 250 elever sjukfrånvarande. Detta är en utmaning för verksamheten och skolans organisation. Skolan håller öppet som vanligt för friska elever. Nedan ser ni ett par punkter som vi på skolan önskar att du som vårdnadshavare tänker på den kommande perioden.

Hämta barnen så tidigt som möjligt F-3

Då vi kommer ha färre personal i verksamheten en period så är det bra om du har möjlighet att hämta barnen så tidigt som möjligt efter att lektionerna är slut. Vi håller såklart fritids öppet men kommer ha vikarier på många positioner. Det kommer sannolikt uppstå behov av att slå ihop grupper vissa dagar för att få bemanningen att fungera.

Omsorg 4-6

Denna vecka håller fritidsklubben öppet måndag-onsdag. Sedan behöver fritidsklubbens personal förstärka lågstadiet. Om ditt barn är i behov av jourfritidsklubb så kontakta johan.bergling@edu.stockholm.se.

Åk 7-9

Med rådande antal sjukfrånvarande och mycket lite tillgång till externa vikarier tvingas vi ställa in en del lektioner. Vi prioriterar de yngre barnen först i tillsättningen. Därför börjar skolan redan nu ta fram underlag för hemarbete i samtliga ämnen. Innan vi kommunicerat någonting annat vill vi dock att alla friska barn kommer till skolan.

Ökad försiktighet vid utflykter och studiebesök
Med anledning av att Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige - har stadens ökat försiktighetsgraden när det gäller utflykter och studiebesök. 

Ingen PRAO VT20

Utbildningsförvaltningen beslutar denna vecka att ställa in all PRAO för grundskoleelever under vårterminen på grund av rådande situation. Underlag för beslut är:

Vi har en mycket hög risk för allmän smittspridning i samhället enligt Folkhälsomyndigheten Idag har vi inte en konstaterad allmän smittspridning på skolorna. Vi har tydliga riktlinjer som begränsar att elever/personal med symptom att ha tillträde till skolan
Med PRAO riskerar vi att exponera eleverna i nya kontexter där vi inte kan ha samma kontroll Vi kan inte riskera att elever kan smittas på externa arbetsplatser för att sedan riskera föra smittan tillbaka till skolan

Information om hur elever som är hemma kan följa skolarbetet hemifrån

Vi kommer under denna vecka ta fram en plan för hur eleverna på respektive stadium ska kunna följa delar av undervisningen hemifrån. Vi återkommer med detaljerad information under veckan. Vi kan utifrån regeringens presskonferens i morse dra slutsatsen att vi måste förbereda oss för en stängning av skolan vilket vi nu förbereder oss för. Inget är såklart beslutat men vi måste vara redo om besked kommer.

Vi vill tacka alla vårdnadshavare för tålamod, förståelse och hjälp i denna utmanande situation för Sturebyskolan.

Martin Widholm
Rektor

Dela:
Kategorier: