Uppdaterad information om Coronavirus

Uppdaterad information om Coronavirus

Med utgångspunkt i nyhetsflödet och händelseutvecklingen denna vecka finns det anledning att klargöra hur Sturebyskolan hanterar utvecklingen av det nya coronaviruset, COVID-19.

Som jag kommunicerat tidigare följer vi överordnade myndigheters riktlinjer, dvs. de som kommer från Folkhälsomyndigheten och Skolverket samt stadens utbildningsförvaltning. De går i korthet ut på att friska elever går i skolan medan sjuka elever är sjukskrivna och stannar hemma, oavsett var de eventuellt varit i världen. I dagsläget har vi ingen elev som är smittad med COVID-19, men skulle den situationen uppstå kommer vi att berätta det. Så länge vi inte har gått med någon information om det, är alltså smittläget på vår skola oförändrat.

Skolan har en handlingsplan klar i det fall vi får besked om att vi har en elev på skolan som är smittad med COVID-19, vilken i korthet går ut på att beslut om hur den specifika situationen då ska hanteras kommer att fattas av grundskolechef i samråd med skolöverläkaren.

Jag har full förståelse för att det finns en utbredd oro i samhället, men det är i tider som dessa ännu viktigare än vanligt att vara källkritisk, undvika ryktesspridning samt att följa de riktlinjer som våra överordnade expertmyndigheter utfärdar. Hittills har alla vårdnadshavare på skolan hanterat den här situationen med en lugn och påläst inställning vilket förenklar arbetet för oss. Stort tack för det. 

Martin Widholm
Rektor

Dela:
Kategorier: