Information om Coronaviruset till vårdnadshavare på Sturebyskolan

Information om Coronaviruset till vårdnadshavare på Sturebyskolan

Just nu är det många som hör av sig med frågor om förhållningssätt och policy kring smittskydd i skolverksamheten på Sturebyskolan. Som kommunal skola är vi en del av utbildningsförvaltningen och förhåller oss till den rådande situationen med utgångspunkt i utbildningsförvaltningens riktlinjer. Om dessa ändras så får vi utgå ifrån nya direktiv. Jag skriver kortfattat nedan hur du kan tänka kring ditt barn och dess skolgång.

Skola som vanligt
Om ditt barn är friskt så ska det såklart gå till skolan som vanligt.  Detta gäller även om ni rest, flugit eller vistats bland andra människor. Om man är sjuk stannar man hemma tills man är frisk och smittfri. Här är vårdguiden bra som vägledning: https://www.1177.se/Stockholm/

Resor till utsatta områden
Om ni rest till Kina, Iran, Sydkorea eller delar av Norra Italien (regionerna Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna och Veneto) så har ni vistats i ett högriskområde. Som skola kan vi inte förbjuda att ditt barn kommer till skolan även om ni vistats i ett sådant område. Här måste du ta ett beslut gällande ditt barn och din familj. Sannolikt är att du som vistats i dessa områden har riktlinjer från arbetsgivare att förhålla dig till också. Du som är vårdnadshavare till ett barn som vistats i ett högriskområde kan ansöka om ledighet för ditt barn med anledning av detta och få den godkänd. Detta gäller tills tydligare information och riktlinjer kommer från utbildningsförvaltning och folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten
Information om Coronaviruset finns att hämta på folkhälsomyndighetens webbsida.  Då informationen förändras hela tiden så lägger jag inte in någon text här utan ber dig ett själv gå in och söka senaste info: https://www.folkhalsomyndigheten.se

 

Martin Widholm

Rektor

Dela:
Kategorier: