Extra säkerhetstester efter personuppgiftsincidenter

Vid två tillfällen under kort tid har Stockholms stad fått uppgifter om att obehöriga kunnat komma åt personuppgifter i skolplattformen. Incidenterna har anmälts till Datainspektionen. Med anledning av det inträffade kommer Stockholms stad att göra extra säkerhetstester av alla delar i skolplattformen.

https://www.stockholm.se/-/Nyheter/Om-Stockholm/Nya-sakerhetstester-efte...

Dela: