Information om skolstarten den 19 augusti 2019

Välkomna till skolstart den 19 augusti!

 

Uppropstider

 

09.00-09.40 (ca-tid)            F-klass hälsas välkomna och vi firar skolstarten tillsammans.

09.40-11.00                        Vid uppropet följer eleverna med sina mentorer till respektive klassrum på Ekbacken. Vårdnadshavare kryssar in sina barn hos fritidsmentorn.

11.00-12.00                        Lunch och lunchrast.

12.00                                   Skoldagen slutar. Fritids börjar för de som anmält omsorgsbehov.

 

OBS! Första skolveckan slutar skolan kl. 12.00 för F-klass.

 

13.00-13.30 (ca-tid)            Åk 1-3 skolstart med upprop.

13.30-14.30                         Vid uppropet följer eleverna med sina mentorer till respektive klassrum.

                                             Fritids har öppet som vanligt.

 

14.00-15.30 (ca-tid)            Åk 4-6 skolstart med upprop.

                                             Vid uppropet följer eleverna med sina mentorer till respektive klassrum.

                                             Fritidsklubben är öppen kl.08.00-17.00 denna dag.

                     

15.00-16.30 (ca-tid)            Åk 7-9 skolstart med upprop.

                                             Vid uppropet följer eleverna med sina mentorer till respektive klassrum.

 

I samband med uppropen kommer det att bjudas på bullar och festis som arbetslagen kommer att hålla i. En bulle och en festis per person. Bullfesten ersätter tidigare grillfesten.

 

Dela:
Kategorier: