Svårigheter att godkänna ledighetsansökningar

Vi har svårigheter att komma in och godkänna ledighetsansökningar. Problemet är felanmält, men risken finns att felet inte blir åtgärdat förrän i mitten av maj. Ta direktkontakt med biträdande rektor för dialog om er ansökan, om den inte blivit behandlad. Viktigt att bägge vårdnadshavare samtyckt till ledigheten digitalt, annars kommer den inte vidare så någon skolledare kan bevilja ledigheten.

Med vänlig hälsning, Skolledningen

Dela:
Kategorier: