Viktig information gällande modersmålsundervisning 2019/2020

En beställning av modersmålsundervisning är gällande för ett helt läsår och det påverkar den enskilda eleven som kommer vara inskriven i modersmålsgruppen under hela läsåret oavsett om eleven deltar eller inte. Eventuell frånvaro kommer att registreras.

Som vårdnadshavare behöver ni meddela skolan senast den 15 april om ert barn INTE ska fortsätta delta i modersmålsundervisning följande läsår. (Gäller åk F-8) genom att fylla i och skicka in dokumentet nedanför om avanmälan av modersmålsundervisning till johan.bergling@stockholm.se.

Om ni inte hör av er räknar skolan med att deltagandet fortsätter. För mer information gällande detta se de bifogade dokumenten nedanför.

Dela:
Kategorier: