Rektorsbrev September 2016

Nu har läsåret snart pågått i en månad och skolan har kommit igång på allvar. Den fina sensommarvärmen gör att eleverna är utomhus så fort de ges möjlighet. Många av er kommer till skolan för utvecklingssamtal den här veckan. Utvecklingssamtalet är en hörnsten i barnets utveckling i skolan. Här länkas hemmets och skolans arbete samman i ambitionen att skapa en så bra lärmiljö som möjligt för eleven. Ett arbete vi gör tillsammans

Nationella prov
Det är nu bara några veckor kvar tills de nationella proven i årskurs sex och nio drar igång. Nationella prov utgör en arbetstopp för skolan. Lärarna ska organisera, genomföra, och rätta proven. Undervisningstiden uteblir i vissa ämnen och skoldagarna följer inte alltid schemat. Detta är viktigt att ha i åtanke när man kommunicerar med lärare under provperiod. För eleverna kan det även uppfattas som nervöst och stressande med nationella prov. Det är viktigt att vi som arbetar i skolan och ni vårdnadshavare gör allt vi kan för att skapa en lugn atmosfär kring de här provtillfällena nu i god tid innan.  Du kan läsa mer om nationella prov här:

http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov

Utbildning och workshop för föräldrar kring dyslexi
Den 13/10 erbjuder skolan utbildning och workshop för vårdnadshavare kring hur man kan stötta sitt barn kring läs och skrivsvårigheter och dyslexi. Föreläsningen genomförs av skolstöd. Bindande anmälan görs i webbformuläret nedan. Vi vill ha din anmälan senast den 6/10. Vi behöver en grupp på minst 20 personer för att kunna genomföra föreläsningen.

https://elevstockholm-my.sharepoint.com/personal/aa16827_ad_stockholm_se/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=XdB5U%2fAXw7wJyCUN1dRe9wpQziY7naIPMjt3%2fgjwANU%3d&docid=1_177e7141a8f66481482fb50602f2b0e52&wdFormId=%7B7000F354%2D30DE%2D44A5%2D85B7%2D599D254C5714%7D

Fotboll
Vi har sedan länge haft problem med ordning på fotbollsplanen under rasttid. För många elever med på tok för starka åsikter skapar konflikter kring spel och beteende. Vi ser nu läget som ohållbart och kommer genomföra förändringar. Inför detta läsår införde vi ordningsregler på fotbollsplanen. Dessa kommer nu kompletteras med fasta tider för klasser och årskurser. Detta ger mindre tid för enskilda elever vilket är ledsamt men är i dagsläget ett måste för att skapa ett lugnt och värdigt beteende på fotbollsplanen. Vi ser även problem med att elever tillhörande olika fotbollsklubbar i och utanför Enskede tar med sig rivalitet från dessa till skolan och fotbollsplanen. Detta är någonting vi kommer behöva arbeta med framöver framför allt på mellanstadiet.

Trygghet på nätet
I skolan arbetar vi varje dag med likabehandlingsfrågor och trygghet. Det där en del av vardagen för lärare, mentorer och andra medarbetare på skolan. Vi arbetar med det vi ser och det vi hör, ofta tillsammans med er vårdnadshavare. Men en stor del av barnens vardag får vi aldrig ta del av. Den utspelar sig på nätet, i sociala medier och liknande. Pratar du med ditt barn om internetvanor? Vad pratar ni om då? http://youtu.be/Ha0PoUgMTvA

Föräldraforum
I dag tisdag har föräldraforum möte 18:30-20:00. Jag kommer att delta vid mötet.

Tema Japan
Högstadiet och kreativa valet kommer denna termin att arbeta med tema Japan. Vi kommer att undersöka japansk musik, textilkonst, hantverk, bildkonst, matkultur, film och teater mm. Vi planerar att besöka museer mm tillsammans med eleverna för att dra igång projektet. Om du som vårdnadshavare har någon koppling till Japan eller japansk kultur som du tror skulle kunna bidra till skolans arbete är du varmt välkommen att höra av dig.

Utställningsverksamhet
Den här terminen drar vi som jag nämnt tidigare igång en aktiv utställningsverksamhet på skolan. Målet är att elever och lärare på skolan ska visa upp för andra elever, kollegor, föräldrar vilka processer och vilket material vi arbetar med i de olika ämnena. Det är både inspirerande och lärorikt att ta del av vad andra gör och vi lär oss av varandra. Jag ska försöka informera löpande om vad vi ställer ut. Just nu visar lärarna i moderna språk upp texter och självporträtt i aulan.

Kvalitetsarbete
Uppstart av terminen innebär för alla skolverksamheter att man analyserar föregående läsår och tar fram mål för den kommande. Detta har lärare och medarbetare på Sturebyskolan arbetet med sedan juni. Verksamhetsmålen förankras hos utbildningsförvaltningen nu i september och ligger till grund för arbetet under läsåret. I nästa nyhetsbrev kommer jag lägga ett kort sammandrag av vilka mål Sturebyskolan tagit fram för läsåret med en sammanfattande analys av resultaten till er vårdnadshavare.

Parkering matsalen
Vi har problem md att vårdnadshavare parkerar utanför matsalen på morgonen för att lämna barn eller uträtta andra ärenden. Detta gör att matsalen inte kan ta emot matleveranser på morgonen. Jag måste därför uppmana alla att parkera någon annanstans om man behöver lämna bilen i närheten av skolan då leveranserna är en förutsättning för att skolköket ska fungera.

Lokaler
Vår nya paviljong håller på att färdigställas och arbetet går enl plan. Vi förväntar oss att kunna flytta in i mitten av oktober. I den nya paviljongen kommer elever från åk fyra och studion för mellanstadiet att husera.

Påminnelse kontaktuppgifter och förslag på nyheter
Ni som läser detta har sannolikt uppdaterat era kontaktuppgifter i Skolwebben. Om du inte gjort det utan läser på webbsidan så ber jag dig att lägga in korrekt kontaktmail i Skolwebben som vårdnadshavare så säkerställer jag att alla får den information jag skickar ut (allt läggs inte på webben). Jag vill även slå ett slag för att tipsa mig om saker som ni tycker att jag bör skriva om i nyhetsbreven!  

 

Med vänlig hälsning

 

Martin Widholm
Rektor

E-post: martin.widholm@stockholm.se
 

 

Dela:
Kategorier: