Till innehåll på sidan

Läroplan

Läroplan

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11

Läroplanen har trätt i kraft den 1 juli 2011.  Läroplanens två första delar gäller för grundskola, förskoleklass och fritidshem. Den tredje delen innehåller  kursplaner med tillhörande kunskapskrav för grundskolans ämnen.

Länk till skolverket gällande lgr11 finns här.

Dela: