Till innehåll på sidan

Läroplan

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11

Läroplanen har trätt i kraft den 1 juli 2011.  Läroplanens två första delar gäller för grundskola, förskoleklass och fritidshem. Den tredje delen innehåller  kursplaner med tillhörande kunskapskrav för grundskolans ämnen.

Du kan läsa mer om LGr11 via länken till höger här på sidan.

Dela:
Kategorier: