Till innehåll på sidan

Lågstadiet 1 - 3

Svenska och matematik

På lågstadiet fokuseras mycket av undervisningen på våra basämnen svenska och matematik.
Att läsningen flyter är något av det viktigaste när man lämnar lågstadiet .
Vi läser varje morgon och på hösten har vi alltid en läsvecka då vi fokuserar på läsningen extra mycket. Som vårdnadshavare kan du stötta barnets läsutveckling hemma se länk; Tips för vardagen — LukiMat
I åk 3 genomförs nationella prov i matematik och svenska.

 

Projekt

Skolan arbetar med genrepedagogik/scaffolding inom alla ämnen. Scaffolding betecknar den hjälp som vuxna och kamrater ger i den nära utvecklingszonen. Att bygga en stödstruktur som utgår från eleven dvs. ”scaffolding” innebär inte bara att ge stöd helt allmänt utan det handlar om att utnyttja den utvecklingszon eleven befinner sig i. Härifrån kan man bygga vidare och hjälpa eleven med att göra saker hon inte kan på egen hand, eftersom eleven läser och skriver tillsammans med lärare och övriga elever.
Om man för att hjälpa och stödja bygger en struktur runt barnet, kommer kompetensen och förståelsen hos barnet att öka.

 

Övrigt

Engelska läser vi från årskurs 2 och i åk 3 får du nya ämnen som bild och slöjd.

Vi vårdar vår hälsa och försöker att regelbundet röra på oss även när det inte står idrott på schemat. Varje höst har vi en Hälsovecka på lågstadiet där vi rör på oss, lär oss mer om kost och hur vi kan ta hand om vår kropp.

På No:n arbetar lärarna med s k NTA-lådor.

Vi har klassråd regelbundet och varje klass har representanter i lågstadiets elevråd. I elevrådet är man med och påverkar vardagen på skolan, gällande t ex skolgården och via matrådet maten i matsalen.

Alla klasser har halvklasstimmar varje vecka och vi har dagligen samverkan med personal från fritids. Vår samverkan mellan skola och fritids bidrar till att barnen känner sig trygga på vår skola.
Skolan har ett likabehandlingsteam som arbetar för trygghet och mot mobbning. I teamet arbetar personal från fritids, skola och elevhälsoteam (EHT).

Vi uppmärksammar högtider och har även flera mångåriga traditioner såsom julgransplundring och gammaldags skoldag.

Behöver man som elev extra stöd i skolarbetet kan man få hjälp av våra specialpedagoger.

Dela: