Till innehåll på sidan

Kontakt

Kontakt

Sturebyskolan
Bastuhagsvägen 20
122 42 Enskede
Telefon: 08-508 46 300
Fax: 08-508 46 299

Lindeskolan

Skjulvägen 1

120 48 Enskede Gård

E-post: expedition.sturebyskolan@edu.stockholm.se

Sjukanmälan: 08-508 46 333

 

SKOLLEDNING    
Martin Widholm Rektor 08-508 46 301
Emilia Mörk Bitr. Rektor åk 7-8 08-508 46 337
Robert Irestam Bitr. Rektor åk F-1, Fritids 08-508 46 306
Elin Hjorth Bitr. Rektor åk 2-3, Fritids  08-508 40 077
Sanne Gustavsson Bitr. Rektor åk 4-6 08-508 46 338
Kim Fors Intendent 08-508 46 331
Jenny Palmqvist Bitr, Rekor, åk 9 08-506 46 358
     
EXPEDITION    
Ellinor Larsson Skolsekreterare, BER admin, modermålsansvarig, Sturebyskolan 08-508 46 339
Hanna Cassandra Taherpour Skolsassistent, BER admin, modermålsansvarig, Lindeskolan 08-508 46 310
Johan Samuelsson IT-samordnare 08-508 46 334
     
VAKTMÄSTERI    
Jelisije Djuric Vaktmästare 08-508 46 307
Alex Herholz Vaktmästare 08-508 46 534

 

SKOLHÄLSOVÅRD

   
Eeva Wallin Skolsköterska F-klass Grupp 1, åk 1-5 08-508 46 348
Anna Göransson Skolsköterska F-klass Grupp 2, åk 6-9 08-508 46 347
     
Aleksandra Lazic Kurator 08-508 46 303
Mikael Nashed Kurator 08-508 46 313

Martina Lidin

SYV 08-508 46 345

 

ARBETSLEDARE

   
Malin Atterling Föreståndare Skutan 08-508 46 350
Ann-Charlott Jansson Föreståndare Grodan 08-508 46 342
Nargis Oriakhel Föreståndare Torpet 08-508 46 340
Anna Larsson Föreståndare Ladan 08-508 46 818
Jesper Hultgren Fritidssamordnare F-klass 08-508 46 341

Camilla Friis

Arbetslagsledare F-klass 070-438 22 25
Hanna Källman Hedenström Arbetslagsledare Åk 1 08-508 46 815
Jessica Rosvall Arbetslagsledare Åk 2 08-508 46 335
Pia Wenger Arbetslagsledare Åk 3 08-508 46 810
Miriam Nilsson Arbetslagsledare Åk 4 08-508 46 356
Marie Pretorius Arbetslagsledare Åk 5 08-508 46 309
Jennie Boander Arbetslagsledare Åk 6 08-508 46 343
Helena Pärpe Arbetslagsledare Åk 7 08 508 46 351
Kristina Nilsson Arbetslagsledare Åk 8 08-508 46 304

Katarina Hagström

Arbetslagsledare Åk 9 08-508 46 774
 

 

 

SPEC-LÄRARE/SPEC.PEDAGOGER

 

 

 

 

Anette Östberg Spec.pedagog åk F-3 08-508 46 330
Anna Osaeus Spec.pedagog åk F-3 08-508 46 312
Anna Råsmark Spärlin Spec.pedagog åk F-3 08-508 47 309
Helena Widegren Lanto Spec.pedagog åk 4-6 08-508 46 302
Charlotta Fellert Juborg Spec.pedagog åk 4-6 08-508 46 295
Susanne Olsson Spec pedagog åk 9, Lindeskolan 08-508 46 332
Anna-Carin Lindskog Spec.pedgog åk 7-8 08-508 46 238

 

ÖVRIGT

   
Carina Hessel Rastpedagog 08-508 46 346
Zalome Pihl Studio åk 7-9 08-508 46 334
Therese Johansson Globala gruppen 08-508 46 743
Torpet   08-508 46 327
Grodan   08-508 46 329
Skutan   08-508 46 336
Ladan Nedre 08-508 46 325
Ladan Övre 08-508 46 326
     
Ekbacken   08-508 46 730
Ekbacken  

08-508 46 731

 

 

Dela:
Kategorier:
Ingress: 
Kontakt