Till innehåll på sidan

Förskoleklassen

Hej alla nya barn och föräldrar!

I förskoleklass grundlägger vi barnens lärande genom lek i olika former. Leken genomsyrar hela vårt arbetssätt- både kunskapsmässigt och socialt.
Många  tror att lek är tidsfördriv - lek är liv!

Förskoleklasstiden är mellan kl 08:30 – 11:30.                                    
 

Så här kan en dag se ut:

kl 08:30 - 09:00     Samling/upprop
kl 09:00-11:00       Förskoleklassverksamhet:
Drama, fri/styrd lek, idrott, svenska, livskunskap, sång, klassrumsmassage, utelek, röris, matematik både inne och ute, samarbetslekar  m.m
kl 11:00-11:30       Lunch

Övrig tid är fritidstid!

Vad händer på fritids då?

kl 06:30-07:30       Lugn lek på Ekbacken

kl 07:30-08:30       Lugn lek på respektive enhet
kl 11:30-12:30       Lässtund eller utelek
kl 12:30-13:30       Temastuga
kl 13:30-14:00       Mellanmål
kl 14:30-16:30       Fritidsaktiviteter
kl 16:30-17:00       Fruktstund
kl 17:00-18:00       Lugn lek på Ekbacken

Detta kan ni föräldrar förvänta er av oss pedagoger:
• Vi ser och bekräftar ditt barn varje dag.
• Vi ser till att ditt barn får en trygg start varje morgon och resten av dagen.
• Vi finns tillgängliga så att vi tillsammans kan hitta en lösning för eventuell oro.
• Vi ser till att ditt barn är rätt klätt för rätt tillfälle.
• Vi skapar förutsättningar så att ditt barn får möjlighet att nå målen. 
• Vi för en dialog med er föräldrar som rör helhetsbilden av ert barn.
• Att ni kontinuerligt får skriftlig information angående verksamheten. 

Detta förväntar vi oss av er föräldrar:
• Att ni litar på vår kompetens vid exempelvis överlämningar och avsked.
• Att barnen har rätt kläder för rätt väder och ett klädombyte på hyllan.
• Att ni för en kontinuerlig dialog med oss rörande information om ert barn.
• Att ni tar del av given information.

Dela:
Kategorier: