Till innehåll på sidan

Elevråd

På Sturebyskolan har vi delat upp elevråden i tre grupper som bestar av Elevråd 1-3, Elevråd 4-6 och Elevrådet 7-9 och dessa elevråd träffas en gång per månad. Ordförande är en elev från varj årkurs och sekreterare läraren Anja Anrén. Protokoll skrivs efter varje möte och skickas till alla på skolan. Klassråd har klassen innan de kommer till elevrådet.
 

Matrådet kommer att träffas två gånger per termin och kommer ledas av Rektor.

Dela:
Kategorier: