Elevhälsan

Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven.

I det individuellt riktade arbetet har elevhälsan ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

 

Elevhälsan består av:

Skolsköterskor Karin Pierson och Havva Orhan

Skolkurator Victoria Nordemar

Skolpsykolog Sara Hagström

 

Elevhälsan bildar tillsammans med specialpedagoger, speciallärare, biträdande rektorer och rektor elevhälsoteamet.

 

Dela:
Kategorier: